Actualiteiten

Zuid-Holland

Breinlijn

Op 9 december 2020 heeft de landelijke aftrap van de Breinlijn plaatsgevonden. De Breinlijn is een landelijk platform waar mensen vragen kunnen stellen over hersenletsel.

De mensen worden vervolgend benaderd door een hersenletseldeskundige uit de eigen regio om de vraag te beantwoorden en - indien nodig - naar de juiste zorg toe te leiden. Het Coördinatiepunt Zuid-Holland coördineert in Zuid-Holland het beantwoorden van de binnengekomen vragen via de Breinlijn.

Factsheet 2020

In 2020 hebben ruim 300 mensen het Coördinatiepunt NAH benaderd met een vraag over hersenletsel.

Mensen in Zuid-Holland stellen vragen over verschillende onderwerpen.

 

Kerst 2020

Tijdens de Kerstperiode is de coördinator van het Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland niet aanwezig.

Vanaf 24 december 2020 tot en met 10 januari 2021 wordt de e-mail niet gelezen.

 

Breinlijn

Er wordt een landelijke toegangspoort ontwikkeld waar mensen vragen kunnen stellen over hersenletsel. De vragen worden doorgeleid naar een hersenletseldeskundige uit de regio van de vragensteller.

Momenteel wordt de Breinlijn getest in 5 regio’s in Nederland en is de planning dat in december 2020 alle Hersenletselteams gebruik maken van de Breinlijn (http://www.breinlijn.nl).
Het Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland ziet meerwaarde in de Breinlijn als tool om de vindbaarheid van het Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland te verbeteren. Dit kan een ontzorgend effect hebben op de vraagsteller.
 

Coronavirus

Het coronavirus heeft ook voor mensen met hersenletsel en hun naasten veel invloed. Het is belangrijk om contact te houden met elkaar. De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl heeft een aantal ervaringsdeskundige vrijwilligers bereid gevonden om mensen met hersenletsel telefonisch te woord te staan die met vragen zitten , of die gewoon met iemand willen praten:  Klik hier voor informatie

Informatie ( vragen & antwoorden) van RIVM: Klik hier voor informatie RIVM

Kerst 2019

Tijdens de Kerstperiode is de coördinator van het Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland niet aanwezig.

Vanaf 23 december tot en met 3 januari 2020 wordt de e-mail niet gelezen.

 

Hersenletsel.nl

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl heeft een nieuwe website.

Informatie over deze patiëntenvereniging en wat zij doet voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel vindt u op http://www.hersenletsel.nl

 

Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

Bron: Mee Nederland - 28 juni - auteur: Femke Berends

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet aangeboren hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

Meer over de activiteiten van MEE rondom personen met verward gedrag

 

NAH-café gestart in Delft

Elke maand wordt er in Delft een NAH-café georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun naasten, mantelzorgers en geïnterseerden. Dit is een samenwerkingsverband tussen Gemiva-SVG, Careyn, Reinier de Graaf, Hersenletsel.nl en de CVA-keten. Klik hier voor flyer.

 

Ontwikkeling zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen & Jongeren

In de afgelopen periode is er in een aantal regio's implementatietrajecten uitgevoerd en afgerond rondom de implementatie van de zorgstandaard THL kinderen & jongeren.

Lees op de website van de Hersenstichting de informatie.