Professionals

Welkom op de website van het Regionaal Co�rdinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel van Zuid-Holland.

Op deze website vindt u onder andere informatie over het co�rdinatiepunt, de sociale kaart, de nieuwsbrief en het laatste nieuws. In de agenda vindt u de data en gegevens van diverse symposia, scholingen en lotgenotenbijeenkomsten.

De informatie is ingedeeld in informatie voor cli�nten en hun naasten en informatie voor professionals. Via het contactformulier kunt u rechtstreeks uw vraag aan het co�rdinatiepunt mailen. Wilt u terug naar de startpagina, klik dan op de groene pijlen onder aan de bladzijde.

Het co�rdinatiepunt kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en andere onjuistheden welke ondanks alle voorzorgen op deze website kunnen voorkomen.
® Regionaal Co�ridnatiepunt NaH, februari 2010